Deze pagina is nog in bewerking

en gaat het pdf overzicht vervangen
De gegevens worden automatisch vanuit MS Access opgebouwd, doch moet nog een drempel overbruggen Tijdens de opbouw van de grafieken ontbreekt en OLE registratie.