Zoals jullie in de nieuwe brief gelezen hebben bestaat de groep dit jaar uit 80 personen en gaan er 40 op de fiets.De games

Fietsspeurtocht Aanvang 14.30 uur

Ren je Rot    Aansluitend aan de fietstocht

Spelen voor de kinderen

Verder natuurlijk vanaf 17.00 uur 
het   en een

De feestcommissie bestaat dit jaar uit: Jolanda Kok, Yvonne van Pieterson, Ellen van Lomwel, Monique Verhey, Henny de Jong Marjolein Roos en Martine Freeke